Het woord maatschappelijke positie is afgeleid van het woord stand:statum (voltooid deelwoord van het werkwoord stare, staan). In ruimere zin gaat status om iemands waarde en aanzien in de ogen van de wereld.

De consequenties van een bepaalde (hoge) status zijn aangenaam. Financiële middelen, vrijheid, ruimte, comfort, tijd en het gevoel geliefd te zijn, gewaardeerd te worden. Ook krijgt je uitnodigingen voor feestjes, men zegt vleiende dingen tegen je, je krijgt eerbied, aandacht en mensen lachen om je grappen zelfs als ze niet heel goed zijn.

Statusangst

Een kwellende gedachte kan zijn dat je niet aan het succesideaal voldoet die de samenleving ons als het ware voorschrijft. En daardoor kan je het risico lopen geen waardering en respect te krijgen of de angst ontwikkelen op een te lage sport van de maatschappelijke ladder te staan en misschien wel nog dieper weg te zinken.

Recessie, ontslag, promoties, pensionering, gesprekken met collega’s in dezelfde bedrijfstak, interviews met geslaagde mensen en de geslaagdere carrières van vrienden kan deze statusangst aan wakkeren.

Dat we ons zo druk maken over onze positie op de maatschappelijke ladder, komt doordat ons zelfbeeld voor een belangrijk deel afhankelijk is van hoe anderen over ons denken. Met Socrates en Jezus als uitzondering.

Uit het gevoel van falen komt vernedering voort: het knagende besef dat je niet in staat bent geweest de wereld te laten zien wat je waard bent en dat je voortaan succesvolle personen met verbittering bekijkt en jezelf met schaamte.

Laat het niet zover komen, wees je bewust van de situatie. En als je je baan kwijt bent, ga dan op een andere manier aan de slag om je nuttig te maken voor de maatschappij.

Alain de Botton heeft het boek Statusangst geschreven. Het kan je helpen te relativeren als je je baan kwijt bent of als je gevoelig bent voor je eigen status of die van anderen.

Pin It on Pinterest