De tragedie van het leven bestaat uit het feit dat we het achteraf kunnen begrijpen, terwijl we het voorwaarts  leven – Kierkegaard 

Veranderen, misschien is het wel het lastigste wat er bestaat. Vooral omdat het meestal over hardnekkige gewoontes of eigenschappen gaat. En misschien ook wel over die ‘blinde’ vlek bij jezelf. Je ziet dus gewoon niet waar anderen zich aan storen of last van hebben bij jou. Het mooie van werken met andere mensen vind ik dat je zoveel van elkaar kan leren. Maar dat leren van elkaar gaat niet vanzelf. Elk succesvol coachingstraject of dat nu een individueel of een teamtraject is, valt of staat met de volgende randvoorwaarden.

1. Motivatie
Zijn mensen bereid grondig naar zichzelf te kijken? Zijn ze bereid serieus aan het werk te gaan of zoeken ze de gemakkelijke oplossing – een wondermiddeltje dat al hun problemen zal oplossen?

2. Vermogen tot openheid en ontvankelijkheid
Zijn mensen niet alleen bereid, maar ook in staat zich open te stellen voor anderen? Kunnen ze relaties aangaan zonder eindeloze omtrekkende bewegingen?

3. Interpersoonlijke verbondenheid
Zijn mensen bereid en in staat tot zinvolle emotionele interacties? Als iemand in staat is te praten over zeer persoonlijke gedachten en gevoelens, maakt dat het veranderingsproces een stuk makkelijker. Uit onderzoek blijkt dat de veranderingskans van mensen die een aantal betekenisvolle en op wederkerigheid gebaseerde relaties hebben, een stuk groter is. 

4. Vermogen om met emoties om te gaan
Kunnen mensen de angst hanteren die ontstaat als ze zich kwetsbaar opstellen? Is hun emotionele leven heftig of zijn hun emotionele ervaringen tamelijk vlak? Kunnen ze andere mensen volgen als die praten over de ups en downs van het leven? Krijgen ze wel eens tranen in hun ogen bij emotionele filmbeelden?

5. Aanleg voor psychologie
Zijn mensen nieuwsgierig naar hun binnenwereld? Willen ze graag meer over zichzelf te weten komen? Willen ze graag beter begrijpen waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen? Kunnen ze onder de oppervlakte kijken en de emotionele betekenis van disfunctioneel gedrag vatten? Kunnen ze hun gedachten, gevoelens, fantasieën en wat er verder in hen omgaat, onder woorden brengen?

6. Vermogen tot introspectie
Zijn mensen in staat in te zien hoe huidige psychologische processen geïntegreerd zijn in, en verband houden met ervaringen uit het verleden?

7. Openstaan voor observaties van anderen
Zijn mensen bereid te luisteren naar andermans interpretaties van hun handelingen en houdingen, of schieten ze dan in de verdediging? Begrijpen ze wat anderen hen proberen te vertellen?

8. Flexibiliteit
Reageren mensen op constructieve en passende wijze op stressvolle interventies of zoeken ze hun toevlucht in indirect defensief gedrag 

Bron: Wat leiders drijft – Manfred F.R. Kets de Vries

Pin It on Pinterest