Het kan wel eens voorkomen dat je moet samenwerken met mensen die eigenschappen hebben waar je misschien wel allergisch voor bent. Realiseer je dat het alles zegt over jezelf en jouw eigen kernkwaliteiten. Vind je iemand drammerig, dan is hij misschien wel heel daadkrachtig maar wat doorgeschoten. De persoon met daadkracht heeft als uitdaging om wat meer geduld te hebben, zijn allergie is passiviteit. Als de de persoon met daadkracht zich niet goed bewust is van zichzelf, kan het heel goed zijn dat hij een geduldig persoon bestempelt als een passief iemand.

De ander kan je niet veranderen maar je kunt je wel bewust worden van jezelf. Een kernkwadrant maken, kan dan een goed hulpmiddel zijn. Wil je het proberen? Volg de volgende stappen en ontdek je kwaliteiten, allergieën, valkuilen en uitdagingen.

Kernkwaliteiten opsporen

Je eigen (kern)kwaliteiten vind je zo vanzelfsprekend dat je ze zelf vaak niet ziet. Je kunt je kernkwaliteiten achterhalen door de volgende zinnen af te maken:

Anderen waarderen mij om…………
Ik vind het heel gewoon……………
Anderen moedig ik aan om…………
Van anderen eis ik dat……………
In anderen stimuleer ik………………

Allergieën herkennen

Dit is meestal gemakkelijk, je weet immers heel goed wat of wie je irriteert. Een allergie spoor je op als je de volgende zinnen afmaakt:

In anderen minacht ik………………
Anderen vinden dat ik relatiever moet aankijken tegen……………
Ik word moedeloos van……………
Ik word woedend om……………
Ik zou mezelf verafschuwen als ik……………
Bij anderen kan ik niet tegen…………………
Bij anderen kijk ik neer op……………………

Valkuilen herkennen

Valkuilen spoor je op als je de volgende zinnen afmaakt:

Wat ik bij anderen relativeer is…………
Anderen verwijten mij dat ik……………
Ik rechtvaardig mijzelf in………………
Ik krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd………
Onder druk verval ik soms in……………

Uitdagingen opsporen

Uitdagingen achterhaal je als je de volgende zinnen afmaakt:

Ik mis in mijzelf…………
Anderen wensen mij toe dat ik……………
In anderen bewonder ik………………………
Ik ben wel eens jaloers (geweest) op…………
Wat ik nodig heb om als mens compleet te zijn, is……………
Wat ik nodig heb om als mens meer in harmonie te zijn met mijzelf is…..

Kwaliteiten in je curriculum vitae vermelden

Veel mensen vinden hun eigen kwaliteiten niet bijzonder. Dat kan toch iedereen?, is vaak de gedachte, maar in de praktijk is dat niet het geval. Ze horen bij jou, andere mensen hebben weer andere punten waar ze sterk in zijn. Met jouw kwaliteiten onderscheid je je van anderen. Vergeet ze daarom niet in je curriculum vitae te verwerken, laat ze opvallen.

Ik ben sinds 2008 gecertficeerd Kern Kwadrant Trainer en mag officieel gebruik maken van de materialen van Core Quality.

Pin It on Pinterest